Egenbetaling pr. md. 2019 :                          kr. 2.700,00kr./mdr. i 12 mdr.
Tilskud fra kommunen pr. md.                      kr. 5.766,00kr./mdr. i 12 mdr.                                 

Pladsen pris inkl. tilskud pr. md.                   kr. 8.466,00kr./mdr. i 12 mdr.

Betalingen og tilskuddet fra kommunen sker forud og foretages via PBS.

Dagplejer og forældre har gensidig 2 måneds opsigelse af kontrakten.
Dette med virkning fra d. 1. i måneden.